გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

ყურე

ყურე

ყურე ოკეანის, ზღვის ან ტბის ნაწილია, რომელიც ხმელეთშია შეჭრილი.