• ვერძის შუბლები

  ვერძის შუბლები

  ვერძის შუბლები – მომრგვალო, გუმბათისებური ფორმის ბორცვი ან ცალკეული კლდე, რომელთა ზედაპირი ხშირად დასერილია მოძრავი მყინვარის მოქმედებით. ვერძის შუბლები გავრცელებულია ძველ ან თანამედროვე გამყინვარების რაიონებში. მათი გავრცელების ადგილებს `ხუჭუჭა~ კლდეებს უწოდებენ.

 • ვადი

  ვადი

  ვადი – დროებითი ან პერიოდული ნაკადების მშრალი ხეობები ჩრდილოეთ აფრიკასა და არაბეთის უდაბნოებში. ვადების წარმოქნა არიდულ კლიმატთანაა დაკავშირებული. ვადებს ავსტრალიაში კრიკებს უწოდებენ, ხოლო შუა აზიაში უზბოიამებს.

 • ვაკე

  ვაკე

  ვაკე – ხმელეთის სწორი ან სუსტბორცვიანი, ვრცელი ნაწილი, რომელზეც მეზობელი წერტილების სიმაღლეები მცირედ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ვაკე შეიძლება იყოს დაბლობი და მაღალი ზეგანი. წარმოშობის მიხედვით განასხვავებენ: პირველად, აკუმულაციურ, ალუვიურ, ტბიურ, ეოლურ, ფლუვიოგლაციალურ, ვულკანურ და გარდაქმნილ ვაკეებს.