• დაბალმთიანი რელიეფი

    დაბალმთიანი რელიეფი – მცირე სიმაღლის ქედების რელიეფი, რომელთა სიმაღლე არ აღემატება 1000 მ-ს ზღვის დონიდან.

  • დაბლობი

    დაბლობი

    დაბლობი – დედამიწის ზედაპირის ბრტყელი ან ბორცვიანი ზედაპირი, რომლის სიმაღლე არ აღემატება 200 მ-ს ზღვის დონიდან.