გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

იზოანემონა

რუკაზე თანაბრი ქარის საშუალო სიჩქარის მაჩვენებლი  იზოხაზი;