გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

ვერტიკალური (თერმული) გრადიენტი

ვერტიკალური (თერმული) გრადიენტი –ჰაერის ტემპერატურის ცვლილება სიმაღლის მოცემულ ერთეულზე. ჩვეულებრივ 1000 მ-ზე 5-6 გრადუსით კლებულობს.