გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

ვაჭრობა

ვაჭრობა – მეურნეობის დარგი, რომელიც ყიდვა-გაყიდვის გზით უზრუნველყოფს საქონლის მიმოქცევას, მის მიწოდებას მწარმოებლიდან მომხმარებლებამდე.

ვაჭრობის გლობალიზაცია – პროცესი, როცა ნებისმიერი ქვეყნის ბაზარზე უცხოური საქონელი სულ უფრო დიდ ადგილს იკავებს.