გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

დაბალმთიანი რელიეფი

დაბალმთიანი რელიეფი – მცირე სიმაღლის ქედების რელიეფი, რომელთა სიმაღლე არ აღემატება 1000 მ-ს ზღვის დონიდან.