გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

გამოსხივება

გამოსხივება – სხეულის უნარი, გამოყოს სხივური ენერგია, გამოასხივოს სითბო და სინათლე.