გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

გაგნება

გაგნება (ორიენტირება) – ადგილზე ჰორიზონტის მხარეების განსაზღვრა. გაგნება ხდება კომპასის, მზის, ვარსკვლავებისა და სხვა ადგილობრივი ნიშნების მიხედვით, ასევე კომპასის საშუალებით.