გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

გაბნეული რადიაცია

გაბნეული რადიაცია – ცის თაღიდან, მათ შორის ღრუბლებიდან მიღებული მზის რადიაცია. (იხ. არეკლილი რადიაცია)