გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

ბარომეტრული საფეხური

ბარომეტრული საფეხური – სიმაღლე, რომელზეც უნდა ავიდეთ ან ჩავიდეთ, რომ წნევა 1 მმ-ით შეიცვალოს.