გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

ბარომეტრი

ბარომეტრი – ატმოსფერული წნევის (ჰაერის დრეკადობის) საზომი ხელსაწყო.