გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

ბაიკალური დანაოჭება

ბაიკალური დანაოჭება – ტექტონიკური პროცესების ერთობლიობა, რომელიც მიმდინარეობდა პროტეროზიული ერის ბოლოს და კამბრიული პერიოდის დასაწყისში. ამ დროს წარმოიშვა მთები: ურალი, ამიერ და იმიერ ბაიკალის მთები, ტიან-შანი.