გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

ბაზალტი

ბაზალტი – მუქი ფერის წვრილმარცვლოვანი ან მკვრივი სტრუქტურის მქონე ვულკანური წარმოშობის ქანი