გეოგრაფია ყველგან და ყოველთვის

აბრაზია

ზღვების, ტბებისა და დიდი წყალსაცავების სანაპირო ხაზისა და სანაპირო ზოლის ნგრევა ტალღების მოქმედებით.